News

จังหวัดแม่ฮ่องสอนยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์เข้ากรุงเทพฯ เชื่อมโยงผู้ประกอบการในชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว การค้า ผ่านงาน THE DISCOVERY# OTOP Maehongson “ท่องเที่ยวNewวิถี ..ของดีบ้านฉัน”

24/08/2020


นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียน เป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งถั่วลายเสือ กระเทียมไทย ซึ่งเป็นสินค้าพรีเมี่ยมของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีสินค้าแม่ฮ่องสอนแบรนด์ที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งของกิน ของใช้ ของที่ระลึก เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เช่น เครื่องเงิน ผ้าชาติพันธุ์ กาแฟ ชา กระเทียม พริกกะเหรี่ยง งา ไทยใหญ่ ป๊อปคอร์น น้ำมัลเบอรี่ ข้าวกล้อง มันญี่ปุ่น ฯลฯ

ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ จัดงาน THE DISCOVERY# OTOP Maehongson “ท่องเที่ยว Newวิถี ..ของดีบ้านฉัน” ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร B ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นำสินค้าโอทอป สินค้าดีๆ จากชาวดอย ส่งตรงเข้ากรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมในรูปแบบ “ช้อปไป เที่ยวไป ใน Street Market“ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช้อปปิง ให้เข้ากับการท่องเท่ียววิถีใหม่ New Nornal โดยจะนำผู้ประกอบการในชุมชน มาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าได้มากกว่าการช้อปปิงในรูปแบบเดิมๆ เพราะแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความหลากหลาย ทั้งอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา และชาติพันธุ์ เข้ากับทุกสไตล์ของผู้คน ภายในงาน ยังมีตลาดของขวัญ ของฝาก และสินค้าดีจากท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของแม่ฮ่องสอน กว่า 50 ราย

อยากชวนไปเที่ยวหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แบรนด์ “ OTOP Maehongson “ เช่น ผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ สแนคเพื่อสุขภาพ ขนมไต หรือขนมของไทใหญ่ ทั้งอาละหว่า เป็งม้ง และส่วยทะมิน กระเทียมไทย ซึ่งเป็นกระเทียมที่ปลูกและใช้น้ำจากธารน้ำแร่รดแปลงกระเทียมทุกวัน ทำให้ได้รสชาติทั้งฉุนและเผ็ดร้อนแบบกระเทียมไทยแท้ ๆ รวมถึงพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ ถ้าไม่อยากเอ้าท์ Check in ด่วนที่..The Discovery #Maehongson ” ไปค้นหาเสน่ห์อันน่าหลงใหลทั้งวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้านและธรรมชาติสวยงาม ภายในงาน THE DISCOVERY# OTOP Maehongson “ท่องเที่ยวNewวิถี ..ของดีบ้านฉัน”

No Comments

    Leave a Reply