News

ชป.ส่งเครื่องจักรกลปฏิบัติการรองรับน้ำหลากน้ำยมและลำน้ำน่าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

24/08/2020

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้มอบหมายให้ นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ส่งเครื่องจักรกล เพื่อปฏิบัติการรองรับกับน้ำหลาก ลำน้ำยมและลำน้ำน่าน ในจังหวัดพื้นที่ที่รับผิดชอบอันเป็นผลสืบเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านช่วงทางตอนบนของประเทศ ส่งผลให้น้ำบ่าไหลหลากมีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย โดยได้นำรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ 4 คัน รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน และแบ็คโฮแขนมาตรฐาน 1 คัน แขนยาว 2 คันเข้าปฏิบัติงานทำแนวกั้นน้ำไม่ให้ทะลักที่บริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก และส่งแบ็คโฮแขนมาตรฐาน 1 คัน เข้าปฏิบัติการที่ประตูระบายน้ำยางซ้าย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาภัยให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม เป็นต้นไป

ในการเดียวกันนี้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล และส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 4 ได้เร่งดำเนินการจัดเก็บเศษสวะหน้าประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฮีกอส รวมทั้ง ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 เข้าดำเนินการปั้นคันกั้นน้ำบริเวณคลองยาง ตำบลคลองยาง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมวลน้ำมาจาก ประตูระบายน้ำยมสายเก่า ไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือน และไร่นาของชาวบ้าน


สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการในทุกปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

 

No Comments

    Leave a Reply