News

น้ำหลากในแม่น้ำยมจังหวัดแพร่ ไหลมาถึงจังหวัดสุโขทัย ส่งผลระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

23/08/2020

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมตอนบนในเขตจังหวัดแพร่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่น้ำจากเมืองแพร่ไหลไปถึงจังหวัดสุโขทัยแล้ว ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเมืองสุโขทัยเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน เร่งผันน้ำบางส่วนเข้าสู่ทุ่งบางระกำ (บางระกำโมเดล) ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนอง และเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้ว ช่วยลดผลกระทบต่อตัวเมืองสุโขทัย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแพร่ จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านช่วงทางตอนบนของประเทศ ส่งผลให้น้ำบ่าไหลหลากลงสู่ลำห้วยแม่แคมในปริมาณมาก ทำให้มีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายบริเวณบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ และลำห้วยแม่สาย-แม่ก๋อน เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรบ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 และ 5 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ โครงการชลประทานแพร่ ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว สำหรับแนวโน้มปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำท่าในแม่น้ำยม เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(23 ส.ค. 63) พบว่าที่สถานี Y.1C บ.น้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ วัดระดับน้ำได้ 8.94 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 74 เซนติเมตร(ระดับตลิ่งสูง 8.20 เมตร) แนวโน้มระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะคลี่คลายใน 1-2 วันนี้ ส่วนที่สถานีวัดน้ำท่า Y.37 อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดระดับน้ำได้ 11.77 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 77 เซนติเมตร (ระดับตลิ่งสูง 11 เมตร) แนวโน้มเพิ่มขึ้น
ด้านจังหวัดสุโขทัย น้ำจากแม่น้ำยมตอนบนบริเวณจังหวัดแพร่ ได้ไหลมาถึงจังหวัดสุโขทัยแล้ว ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น คันป้องกันตลิ่งขาด 2 จุด ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง จุดแรกคือบริเวณหมู่ 1 บ.บางสง ต.ปากแคว ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคันดินยังไม่แล้วเสร็จพังเสียหาย(อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 400 ไร่ อีกจุดคือ ทำนบดินชั่วคราวบริเวณหมู่ 6 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ มีคันดินขาดยาวประมาณ 15 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 700 ไร่

โครงการชลประทานสุโขทัย ได้บริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยม ด้วยการหน่วงน้ำไว้เหนือประตูระบายน้ำ(ปตร.)หาดสะพานจันทร์ ก่อนจะผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าคลองยม-น่าน ผ่าน ปตร.หกบาทในอัตรา 250 – 350 ลบ.ม./วินาที พร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านปตร.หาดสะพานจันทร์ ในเกณฑ์ไม่เกิน 720 ลบ.ม./วินาที จากนั้นจะระบายน้ำออกตามคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำยมรวมประมาณ 170 ลบ.ม./วินาที เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงสู่ตัวเมืองสุโขทัยเกิน 550 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้คาดการณ์ว่าวันที่ 24 ส.ค. 63 เวลาประมาณ 08.00 – 10.00 น. สถานีวัดน้ำ Y.14A อ.ศรีสัชนาลัย จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,300 – 1,350 ลบ.ม./ วินาที อยู่ที่ระดับ 9.90 – 10.00 เมตร อาจจะมีพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำยมได้รับผลกระทบบริเวณ อำเภอศรีสำโรง และบริเวณฝั่งขวาของบ้านหาดสะพานจันทร์ ตำบลป่ากรุงเกาะ อำเภอสวรรคโลก โครงการชลประทานสุโขทัย ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้า ปตร.หาดสะพานจันทร์ และเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้ว

No Comments

    Leave a Reply