News

เนสท์เล่ตอกย้ำองค์กรดีเด่น คว้ารางวัลเกียรติยศด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกัน 10 ปีซ้อน

11/09/2019

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางชัน นำโดย นางจินตนา นูเร (ซ้าย) ผู้จัดการโรงงานบางชัน และนายกฤษณะ อินนิ่ม (กลาง) พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานบางชัน ในฐานะตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 10 ปีติดต่อกัน จากนายสุทธิ  สุโกศล (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางชัน ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างและครอบครัวกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ตอกย้ำเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future)

 

 

No Comments

    Leave a Reply