News

ชป.แก้ปัญหาตะกอนอุดตันท่อส่งน้ำอ่างฯห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน สำเร็จแล้ว

06/04/2022

กรมชลประทาน เร่งแก้ไขปัญหาท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน หลังเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ อัดน้ำไล่ตะกอนอุดตันในท่อออก สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว พร้อมตั้งแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง หวังแก้ปัญหาในระยะยาว

นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนดำเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ช่วยกันอัดน้ำเข้าท่อส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง เพื่อไล่ตะกอนดินที่อุดตันในท่อส่งน้ำออก จนประสบผลสำเร็จสามารถส่งน้ำได้ตามปกติแล้ว หลังพบตะกอนดินทับถมหน้าอ่างเก็บน้ำจนปิดท่อส่งน้ำทำให้ไม่สามารถส่งน้ำได้

ทั้งนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการไล่ตะกอนในท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 2546 เนื่องจากมีการตัดถนนในบริเวณพื้นที่รับน้ำของตัวอ่างเก็บน้ำด้านบนและมีการตัดภูเขารวมทั้งดันดินเพื่อเปิดเส้นทาง ทำให้มีปริมาณตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตก ได้ชะล้างดินที่มีการไถเปิดทางไว้ ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำอีกด้วย ประกอบกับพื้นที่ด้านบนของอ่างเก็บน้ำเอง ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ มีการบุกเบิกของราษฎรในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดตะกอนดินทรายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้  ต่อมาในปี 2548 ได้เริ่มมีการอุดตันของท่อส่งน้ำเป็นครั้งแรก โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยใช้วิธีสูบน้ำจากด้านท้ายล้างดินตะกอนที่อยู่ในอ่างฯ ตลอดจนจ้างเหมาบริษัทเข้าไปดำเนินการขุดลอกและกำจัดดินตะกอนเป็นระยะๆ จนถึงปี 2563

 

สำหรับในปี 2565 อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนประสานงานร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการตั้งแผนงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ให้เสร็จภายในปีนี้ เพื่อป้องกันปัญหาท่ออุดตันที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

No Comments

    Leave a Reply