News

กรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมรับมือ “กรอวาญ”

23/12/2020

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยพี่น้องชาวใต้ที่อาจจะได้รับผลกระทบ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุ “กรอวาญ” จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคมนี้ จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ นั้น กรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ช่วยเหลือ แก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะรองประธานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ส่วนหน้า) ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง จากพายุโซนร้อน “กรอวาญ” ในช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ที่กำลังจะมาถึง พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดย นายกระจัด กาญจนคลอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง บริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply