News

อธิบดีกรมหม่อนไหมได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ จากการประกาศของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ นับเป็นคนไทยคนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลนี้

10/09/2019

9 กันยายน 2562 : นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการประกาศจากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericulture Comission: ISC) โดยจะมีการมอบรางวัลนี้ในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 25 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ซึ่งจะมีการพิจารณาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ทุกๆ 3 ปี

เป็นรางวัลที่ คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2545

สำหรับนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม นับเป็นคนไทยคนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

No Comments

    Leave a Reply