News

มกอช. มอบป้ายเครื่องหมาย​ Q​ แก่ผู้ประกอบการ​ มุ่งส่งเสริมการใช้และแสดงเครื่องหมาย​ได้อย่างถูกต้อง

22/08/2020

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยกองควบคุมมาตรฐาน จัดโครงการสัมมนาเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) ปี 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจัดพิธีมอบป้ายเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทั่วไป จำนวน​ 24 ราย ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.จูอะดี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับโรงคัดบรรจุของผักและผลไม้สด จำนวน 4​ มาตรฐาน ประกอบด้วย 1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023-2550) 2. การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9023-2553) 3. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค (มกษ. 9039-2556) และ 4. การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จะสามารถใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้

ทั้งนี้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) มีวัตถุประสงค์ในการใช้และการแสดง เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตร ซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่นและเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งในการใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน​จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น มกอช. จึงจัดการสัมมนาเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) ปี 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว สามารถใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง​ รวมทั้งยังได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (DGT-Farm) และระบบการตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (QR Trace) พร้อมทั้งจัดทำป้ายเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง เพื่อนำไปแสดง ณ สถานประกอบการด้วย

นอกจากนี้​ มกอช.​ ยังได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน​ (เครื่องหมาย​ Q)​ ณ​ บริษัท​ กรีนเดลี​ ฟู้ดส์​ จำกัด​ อำเภอคลองหลวง​ จังหวัดปทุมธานี​ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร​ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน​ GAP​ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ด้วยระบบ QR-Code​ โดยบริษัทจะนำผักและผลไม้ที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) ในรูปผักผลไม้แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบ IQF ภายใต้ยี่ห้อ Brand Name “greendeli” ซึ่งโรงงานได้รับมาตรฐานการผลิต FSSC2200:V5 , ISO22000:2018 , GMP , HALAL , KOSHER , มกษ.9023 , มกษ.9024 , มกษ.9046​ ทั้งนี้บริษัท กรีนเดลี่ ฟูดส์ฯ​ มุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ (Supplies Chain) ให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออกต่อไป

No Comments

    Leave a Reply