Daily Archives

11/09/2021

News

ชป.แจง 5 อ่างฯ เมืองโคราช น้ำเต็มอ่างฯ แต่ยังไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างฯ

11/09/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการโพสต์ข้อความผ่านโซเซียบมีเดีย(TikTok) ว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่ง (อ่างฯลำเชียงไกร (ตอนบน) อ่างฯลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อ่างฯน้ำบะอีแตน อ่างฯลำเชียงสา และอ่างฯบ้านสันกำแพง) ใน […]…