Daily Archives

20/09/2021

News

ชป.ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าช่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

20/09/2021

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดี […]…