Daily Archives

22/09/2021

News

คณะกรรมการสรรหาเฟ้นมืออาชีพนั่งแทนผู้บริหารอ.ส.ค.คนใหม่

22/09/2021

คณะกรรมการสรรหาเฟ้นมืออาชีพนั่งแทนผู้บริหารอ.ส.ค.คนใหม่คณะกรรมการเร่งสรรหามืออาชีพขึ้นแท่นผู้บริหารอ.ส.ค.คนใหม่   ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผอ.อ.ส.ค.คนใหม่ออกไปตั้งแ […]…