Daily Archives

15/09/2021

News

นายกฯ ห่วงใยพี่น้องลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังฝนตกหนักทำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.

15/09/2021

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุจากฝนตกหนักทางตอนบน สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระ […]…