Daily Archives

16/09/2021

News

รมว.กษ. สั่ง กรมชลฯ เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย สุโขทัย-ตาก อย่างเร่งด่วน

16/09/2021

รมว.เฉลิมชัยฯ ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย สั่งกรมชลฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือทันที และกำชับให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนใ […]…