News

“บิ๊กป้อม” จี้แผนป้องท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ-นิคมอุตสาหกรรม กอนช.เด้งรับซักซ้อมแผนกันท่วมซ้ำนิคมบางปู

08/09/2021

รองนายกฯ ประวิตร สั่งการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหารือการนิคมอุตสาหกรรม กรมชลประทาน กรมทางหลวง ป้องพื้นที่เศรษฐกิจ หลังคาดการณ์ฝนจะเริ่มพีคขึ้นตั้งแต่กลางกันยายนนี้ เตรียมชง กนช.รับแผนเร่งด่วน-ระยะยาวป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมหลักทุกแห่ง ย้ำซักซ้อมแผนระบายน้ำแก้ท่วมจุดนิคมบางปูหวั่นกระทบซ้ำ
วันนี้ (8 ก.ย.64) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามรับฟังสภาพปัญหาการระบายน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ บรรยายสรุปภาพรวมและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายสรุปสาเหตุและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และแผนป้องกันผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอตุสาหกรรมการระยะต่อไป นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน แนวทางการบริหารจัดการน้ำในการเร่งระบายน้ำ และการวางแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และนายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ สรุปแผนงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแผนการระบายน้ำ ความพร้อมรองรับน้ำในจุดต่างๆ บริเวณสถานีสูบน้ำนิคมอุตสาหกรรมบางปู สถานีสูบน้ำคลองตำหรุ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ และพื้นที่โดยรอบที่จะเป็นจุดรับน้ำเพื่อระบายลงสู่ทะเล


ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอนช. เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและเน้นย้ำทุกหน่วยงานวางระบบการบริหารจัดการน้ำ จุดเชื่อมต่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมในอดีตหลายแห่ง ทั้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จึงได้สั่งการ กอนช. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมแผนรับมือของการนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงความพร้อมของหน่วยงานเกี่ยวข้องในเรื่องระบบการระบายน้ำให้สอดรับจากตะวันออกตอนบนระบายสู่ทะเล การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนในช่วงนี้ที่จะเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้น ตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปต้นถึงต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องมีแผนดำเนินงานโครงการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจ และนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร็วขึ้น จะมีการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายนนี้ เพื่อเร่งรัดแผนงานโครงการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการโดยเร็ว ทั้งการตัดยอดน้ำจากพื้นตอนบนเบนไปทิศทางอื่น ไม่ให้ปริมาณน้ำมากระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจด้านล่าง การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิและอ่าวไทย โดยเฉพาะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ การแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ การวางระบบท่อลอดใต้ถนน (pipe jacking) เขื่อนป้องกันตลิ่ง การขุดลอกคลอง เป็นต้น

“แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ยังอาจจะมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบกรณีหากฝนตกในพื้นที่ติดต่อกัน 100 มม./ชม. การนิคมฯ ได้ดำเนินการกำหนดจุดติดตั้งสถานีสูบน้ำสำรวจชั่วคราว เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากนิคมฯ ในกรณีวิกฤติ โดยกรมชลประทานเตรียมเตรียมแผนพร่องน้ำในลำคลองต่างๆ ลงในช่วงที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอรับน้ำเพื่อระบายลงสู่ทะเล แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการหนุนของน้ำทะเลในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบังคับการเปิดบานประตูระบายน้ำไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนเข้ามาซ้ำเติมด้วยเช่นกัน ขยายทางระบายน้ำมีรองรับ มีประตูปิดเปิดเพื่อจัดจราจรน้ำได้ มีปั๊มสูบออกให้ต่อเนื่อง เป็นต้น.

 

No Comments

    Leave a Reply