News

ชป.เผยอิทธิพลของพายุชินลากู และร่องมรสุมกำลังแรงฯ ส่งผลดี ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมาก

02/09/2020


วันนี้ (2 ก.ย. 63) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ วัดคลองกระจง ตำบลคลองกระจง และ บริเวณสะพานเมืองบางยม ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุชินลากู ประกอบกับเกิดร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ จึงสั่งการไปยังทุกหน่วยงานร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เมื่อช่วงวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและตอนบนของประเทศได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ชินลากู” ต่อมาเมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2563 ได้เกิดร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน สุโขทัย จันทบุรี สกลนคร และอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู้สภาวะปกติแล้ว ยังคงเหลือเพียง จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทำการวิเคราห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงที

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย กรมชลประทาน นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าทำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก บริเวณประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย อำเภอเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ อีกทั้งยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตอำเภอสวรรคโลก จนสถานกรณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
สำหรับอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” และ “ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ส่งผลให้มีปริมาณฯท่าตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และทำให้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ 3,535 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ 1,354 ล้าน ลบ.ม. ภาคกลาง มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ 75 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ 1,000 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ 381 ล้าน ลบ.ม. และภาคใต้ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ 630 ล้าน ลบ.ม.

No Comments

    Leave a Reply