PR NEWS

ปล่อยคาราวาน Covid Sales Blitz

01/04/2021


ดร.อาทิตย์ เพชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ อ.ส.ค. ร่วมกับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Thai-denmark Covid Sales Blitz ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานขายของสำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค เข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่าย และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยเยียวยา ประชาชนในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ พร้อมของแถมมากมาย ซึ่งกิจกรรมเริ่มจัดตั้งแต่ 29 มีนาคม -1 เมษายน 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเร็วนี้

No Comments

    Leave a Reply