Daily Archives

29/04/2021

News

กรมหม่อนไหมประกาศปรับปรุงรูปแบบและหลักเกณฑ์การติดหรือแสดงดวงตรานกยูงพระราชทานและ 2D barcode กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

29/04/2021

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้ออกประกาศการปรับปรุงรูปแบบและหลักเกณฑ์การติดหรือแสดงดวงตรานกยูงพระราชทานและ 2D barcode กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง […]…