Daily Archives

26/04/2021

News

ชป.เดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 2564 ย้ำบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

26/04/2021

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) นำโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางม […]…