Daily Archives

14/04/2021

News

รัฐฯ ห่วงใยประชาชน ชป.เผยน้ำต้นทุนมีน้อยวอนใช้น้ำอย่างประหยัด

14/04/2021

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมชลประทาน ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำ อีกทั้งการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากขึ้น ซึ่งนำโดย นายประพิศ […]…