Daily Archives

12/04/2021

News

ซีพีเอฟ ย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19” ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก

12/04/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ขอพนักงานและคนไทยการ์ดอย่าตก ยึดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19 เคร่งครัด ย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19” พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่ม แก่จุดพักให้บริการประชาชน ร่วมสร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง 7 วัน ป้องกันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้…