Daily Archives

08/04/2021

PR NEWS

สมาคมสัตว์แพทย์ฯ ชี้บริโภคหมูปรุงสุก ลดเสี่ยงไข้หูดับ แนะซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน สังเกต “ปศุสัตว์ OK”

08/04/2021

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึง ประชาชนส่วนใหญ่ต่างใช้โอกาสนี้กลับบ้านพบปะญาติพี่น้อง และมักซื้อหาเนื้อสัตว์มาบริโภคในช่วงเทศกาล และมีผู้บริโภคบางส่วนที่มีรสนิยมการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ หรือสุกๆดิบๆ อาทิ ลาบ ก้อย ส้า ซอยจุ๊ รวมถึงการปิ้งย่างแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ จึงมีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส เกิดจากมีเชื้อแบคทีเรีย Streptococus suis ปนเปื้อนอยู่กับเนื้อสัตว์ ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเป็นสาเหตุให้เกิดประสาทหูดับเฉียบพลันได้ การติดเชื้อในกระแสเลือด การสูญเสียการได้ยิน จนอาจทำให้หูหนวกถาวร…