Daily Archives

01/04/2021

News

กรมชลฯ เตรียมพร้อมส่งน้ำช่วยภัยแล้งแม่น้ำวังตอนล่าง

01/04/2021

กรมชลประทาน ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำวังตอนล่าง พร้อมวางแผนระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จังหวัดลำปาง หวังบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำวังตอนล่างพื้นที่นับแสนไร่ ช่วยเหลือชาวลำปางและตาก รวม 35 ตำบล ให้รอดพ้นภัยแล้ง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้เตรียมแผนระบายน้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จังหวัดลำปาง เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ…