News

ชป.เร่งซ่อมถนนคันคลองญี่ปุ่น หลังทรุดเสียหาย

28/05/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีประชาชนร้องเรียนถนนคันคลองญี่ปุ่น จ.สุพรรณบุรี ทรุดเสียหาย จี้แก้ไขหวั่นเกิดอันตราย นั้น

นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ชี้แจงกรณีนี้ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณคันคลองญี่ปุ่นเหนือฝั่งขวา กม. 6+100 ม.4 ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี คันคลองดังกล่าวเกิดการทรุดตัว ยาวประมาณ 50 เมตร เนื่องจากระดับน้ำในคลองลดลง ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน  จึงได้เพิ่มระดับน้ำในคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อหล่อเลี้ยงคลองญี่ปุ่นเหนือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้งจะเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณที่เสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วต่อไป

No Comments

    Leave a Reply