Daily Archives

16/05/2021

News

ชป.รุดหน้าพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่

16/05/2021

ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ให้ทุกหน่วยงานเร่งพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อให้ใช้การได้อย่างเต็มศักยภาพ และข้อสั่งการขอ […]…