Daily Archives

12/05/2021

News

ชป.เร่งแก้ปัญหาลดระดับท่อรับน้ำอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน จ.นครราชสีมา

12/05/2021

กรมชลประทานชี้แจงกรณี ชาวบ้านไร่ริมบึง ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างเพิ่มระดับความสูงขอบอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน และมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำสูงกว่าระดับผิวถนน ทำ ให้ช่ว […]…