Daily Archives

25/05/2021

News

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  แนะสหกรณ์ทั่วประเทศออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก บรรเทาปัญหาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 

25/05/2021

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 ซึ่งยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลาย หรือจบลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ และยัง […]…