News

ชป.ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลที่ 33 พร้อมอาคารประกอบให้แก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จ.กาญจนบุรี

04/03/2020


วานนี้ (3 มี.ค. 63) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมพิธีส่งมอบอาคาร บก.มว.ตชด.1341 และ บ่อน้ำบาดาลที่ 33 พร้อมอาคารและระบบส่งน้ำ โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านปะไรโหนก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ทำการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลที่ 33 พร้อมแท้งน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ก่อสร้างโดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมทั้งทำการส่งมอบบ่อน้ำพร้อมอาคารประกอบดังกล่าวให้แก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
สำหรับบ่อน้ำและอาคารประกอบดังกล่าว จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านปะไรโหนก (หมวกตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134) ในการปฏิบัติงานป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยแนวชายแดนไทย – สหภาพเมียนมาร์

No Comments

    Leave a Reply