Daily Archives

30/03/2020

News

กคช. เฟ้นหาผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง นั่งแท่นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ใครโปรไฟล์พร้อมสมัครด่วนถึง 28 เม.ย.63

30/03/2020

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ แทน […]…