Daily Archives

01/03/2020

News

เหล่าคนบันเทิง เข้ารับรางวัลวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ NEWS AWARDS JOURNLISTDAY 2020

01/03/2020

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) โดย นายอำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท. จัดงานประกาศเกียรติคุณ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) 5 มีนาคม NEWS AWARDS JOURNLISTD […]…