News

แม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายจุดต่ำกว่าตลิ่งแล้ว

26/08/2020

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำในพื้นที่ตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ทำให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านเมืองสุโขทัยลดลงเช่นกัน คาดอีก 3-5 วัน สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ กรมชลประทาน ร่วมกับหลายหน่วยงานเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมขังให้เข้าสู่ปกติโดยเร็วแล้ว

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยว่า “ล่าสุด(26 ส.ค. 63) เวลา 11.00 น. ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า Y.14A อำเภอศรีสัชนาลัย วัดได้ 450 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3.61 เมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สถานีวัดน้ำท่า Y.4 อำเภอเมืองสุโขทัย วัดปริมาณน้ำได้ 377 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.86 เมตร มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มในพื้นที่ตอนบน สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3-5 วันนี้”

สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน รวมทั้งสำรวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้

กรมชลประทาน ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำยังจุดเสี่ยงต่างๆ และเข้าทำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ สะพานข้ามแม่น้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

No Comments

    Leave a Reply