News

ชป.กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเสร็จตามเป้าฯ

25/09/2020

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการเตรียมความพร้อม ณ เขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท

นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่าการดำเนิน งานกำจัดผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีแผนการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ 702.9 ไร่ ปริมาณผักตบชวาจำนวนกว่า 56,000 ตัน ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 54,432 ตัน โดยกรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เรือกำจัดวัชพืชประเภทสายพานลำเลียง เรือกำจัดวัชพืช (เรือนวัตกรรม) รถบรรทุก 6 ล้อเทท้าย รถแบคโฮบูมยาวบุ้งกี้ใหญ่ และเรือดันผัก ในการดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในการนี้กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่บริเวณกองผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ไว้ 3 จุด รวมพื้นที่ประมาณ 25 ไร่

ทั้งนี้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแปลงสภาพผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (พลังง้วนดิน) ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 12 จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี มีผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นละ 50 คน หลังจากเข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ประโยชน์จากวัชพืชและผักตบชวา นับว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

จากนั้น พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณกองผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

No Comments

    Leave a Reply