News

ชป. ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

24/05/2022

ฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกร ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ส่งผลให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง จึงได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ อาทิ จังหวัดนนทบุรี บริเวณสะพานถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขนาด 1.33 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ช่วยเร่งการระบายน้ำในคลองบางตลาด ได้วันละประมาณ 190,000 ลบ.ม. , จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณคลองสองพี่น้อง ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำได้วันละ 237,500 ลบ.ม. เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำลงคลองสองพี่น้อง , จังหวัดสุโขทัย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณแม่น้ำยม ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 1 เครื่อง และบริเวณคลองลุ ตำบลกง อีก 1 เครื่อง เร่งระบายน้ำท่วมขังลงคลองส่งน้ำ สามารถสูบน้ำได้วันละ 47,500 ลูกบาศก์เมตร และยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว อีก 2 เครื่อง บริเวณคลองวังมะขาม ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ เร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรลงคลองวังมะขาม ด้านจังหวัดปทุมธานี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยบริเวณคลองเปรมประชากรด้วย


ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งวางแผนปรับการสูบน้ำ การระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply