Daily Archives

10/05/2022

News

การท่าเรือฯ จัดงาน Market Sounding เช็คความสนใจกลุ่มนักลงทุน ก่อนจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ

10/05/2022

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานการทดสอบความสนใจ (Market Sounding) ของกลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ประกอบการด้านกา […]…