Daily Archives

23/05/2022

News

ชป.จับตาฝนอาทิตย์นี้  สั่งการชลประทานทั่วประเทศรับมือฝนตกต่อเนื่อง  

23/05/2022

วันนี้(23 พ.ค.65) ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Confer […]…