Daily Archives

02/05/2022

News

ชป.เดินหน้าสร้างอ่างฯ แม่ตาช้าง บรรเทาแล้งให้ชาวแม่สรวย จ.เชียงราย

02/05/2022

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการ […]…