Daily Archives

04/05/2022

News

มกอช. จับมือ CFIA จัดสัมมนา “รู้ทันข้อกฎหมาย…ส่งออกแคนาดาปลอดภัยจากจุลินทรีย์”

04/05/2022

เสริมความรู้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยุณภาพ สอดรับเกณฑ์มาตรฐานของแคนาดา นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. […]…