News

ชป.แจงรับน้ำเข้าทุ่งบางบาลตามศักยภาพและไม่กระทบทางสัญจรหลักในพื้นที่

08/10/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข้อสงสัยการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางบาล ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับปัญหาหรือไม่ นั้น

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล มีแผนการรับน้ำเข้าทุ่งบางบาล-บ้านแพน ปริมาณน้ำ 107 ล้าน ลบ.ม. (แยกเป็นทุ่งบางบาล 88 ล้าน ลบ.ม. และทุ่งบ้านแพน 19 ล้าน ลบ.ม.) โดยมีเงื่อนไขไม่ส่งผลกระทบในทางสัญจรสายหลักถนนทางหลวงหมายเลย 3412 (บางบาล-ผักไห่)  และ ถนนทางหลวงหมายเลย 3454 (เสนา-ผักไห่) ปัจจุบันรับน้ำเข้าทุ่งบางบาล-บ้านแพนรวม 82.29 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82 % (แยกเป็นการรับน้ำเข้าทุ่งบางบาล 70.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79.85 % และทุ่งบ้านแพน 12.02 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63.26%)

สำหรับศักยภาพในการรับน้ำเข้าทุ่งบางบาล มีอัตรา 55 ลบ.ม./วินาที โดยผ่านประตูระบายน้ำที่ 1 (ขนาด 4×4 ม.) ที่ ต.กบเจา อ.บางบาล  และอาคารท่อลอดคันกั้นน้ำจำนวน 29 แห่ง บริเวณรอบๆทุ่งบางบาล คิดเป็นปริมาณน้ำเข้าทุ่งบางบาล 4.75 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึ่งโครงการฯได้เริ่มยกบานระบายน้ำประตูระบายน้ำที่ 1 ในวันที่ 28 ก.ย. 2564 สูง 50 เซนติเมตร และยกบานระบายเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 4 เมตร ในวันที่ 2 ต.ค. 2564 ส่วนอาคารท่อลอดคันกั้นน้ำจำนวน 29 แห่ง เริ่มรับน้ำเข้าทุ่งตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2564 เป็นต้นมา

โดยในวันที่ 6 ต.ค.64 การระบายน้ำเข้าทุ่งบางบาล เริ่มมีปริมาณน้ำในทุ่งฯเพิ่มมากขึ้น โดยระดับน้ำต่ำกว่าบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3412 (บางบาล-ผักไห่) ประมาณ 40 เซนติเมตร และถนนคันกั้นน้ำบ้านโรง-บ้านขวาง (ใช้สำหรับให้ราษฎรในทุ่งบางบาลใช้เป็นที่อาศัยพักพิงชั่วคราวในช่วงที่รับน้ำเข้าทุ่งบางบาล มาก) ประมาณ 35 เซนติเมตร หากไม่มีการลดการรับน้ำเข้าทุ่งบางบาล จะทำให้ระดับน้ำล้นข้ามถนนทั้งสองสายทางดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้  จึงจำเป็นต้องปรับลดบานระบายประตูระบายน้ำที่ 1 และอาคารท่อลอดคันกั้นน้ำจำนวน 29 แห่ง ตามมติที่ประชุมหารือแนวทางการรับน้ำเข้าทุ่ง ร่วมกับแขวงทางหลวง และท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการป้องกันโดยไม่ให้น้ำล้นข้ามถนนทั้งสองสายทางได้

ส่วนกรณีที่กล่าวหาว่าไม่ผันน้ำให้มากพอเป็นการเอื้อนายทุนธุรกิจบ่อทรายหรือไม่นั้น กรมชลประทานขอชี้แจงว่า ในการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางบาล มีเงื่อนไขในการรับน้ำเข้าแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบกับถนนทั้งสองสายทาง ปัจจุบันพื้นที่ในทุ่งบางบาล ถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่กลายเป็นธุรกิจบ่อทรายจำนวนมากถึง 34 แห่ง ทำให้ขวางทางน้ำในการเปิดรับน้ำเข้าทุ่งบางบาล ส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำที่จะไหลขึ้นสู่พื้นที่ด้านบนได้ช้าลง เนื่องจากพื้นที่ในทุ่งมีการลาดเทจากด้านทิศเหนือไปยังด้านทิศใต้ มีระดับต่างกันประมาณ 1.5 เมตร จากการตรวจสอบในพื้นที่ธุรกิจบ่อทรายซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนได้ทำการป้องกันบ่อทรายเพื่อไม่ให้น้ำท่วม และมีบ่อทรายบางส่วนที่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้หลายแห่ง  ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเอื้อนายทุนธุรกิจบ่อทรายแต่อย่างใด แต่เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับราษฎรสามารถใช้เส้นทางสัญจรสายหลักในการเดินทางสัญจร และเป็นที่อาศัยพักพิงชั่วคราวในช่วงที่รับน้ำเข้าทุ่งบางบาลมาก เท่านั้น

No Comments

    Leave a Reply