Daily Archives

08/10/2021

News

ชป.แจงรับน้ำเข้าทุ่งบางบาลตามศักยภาพและไม่กระทบทางสัญจรหลักในพื้นที่

08/10/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข้อสงสัยการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางบาล ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับปัญหาหรือไม่ นั้น นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 […]…