Daily Archives

16/10/2021

News

รมว.กษ.ลงพท.ติดตามงานบริหารจัดการน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชาวสงขลา

16/10/2021

รมว.กษ.ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ รับฟังปัญหาและร่วมวางแนวทางแก้ไขเน้นบรรเทาอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้มากที่สุด วันที่ (16 ตุลาคม 2564 ) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี […]…