Daily Archives

14/10/2021

News

“ชป.ปิดคันพนังกั้นน้ำแม่น้ำชี จ.มหาสารคาม สำเร็จแล้ว!!     

14/10/2021

กรมชลประทาน ซ่อมแซมปิดคันพนังกั้นน้ำแม่น้ำชี A1 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สำเร็จแล้ว เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำจากนาข้าว บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรต่อไป นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว […]…