Daily Archives

06/10/2021

News

ชป. ห่วงใยมอบถุงยังชีพอย่างต่อเนื่อง ให้กับชาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

06/10/2021

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-แล้ง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการก […]…