News

ชป.ระดมเครื่องจักร เร่งกำจัดผักตบชวาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา คาดแล้วเสร็จก่อนกลางเดือนพฤษภาคมนี้

22/04/2021

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยนาท เร่งกำจัดผักตบชวาที่ไหลมาสะสมรวมกันบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยากว่า 30,000 ตัน เนื่องจากในช่วงต้นเดือนเมษายนมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นส่งผลให้มีปริมาณผักตบชวาทั้งในพื้นที่และที่ไหลมาจากทางตอนบนลงมาสะสมที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา คาดว่าจะสามารถกำจัดให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 12 ประสานกับสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือลงไปเพิ่มเติม พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยนาท เพื่อเร่งกำจัดผักตบชวาที่ลอยมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยากว่า 30,000 ตัน แม้ที่ผ่านมาจะมีการกำจัดมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้เพิ่มเครื่องจักร เครื่องมือ ลงไปเสริมเพิ่มเติมจากของเดิมที่กำลังดำเนินการกำจัดอยู่ในขณะนี้ พร้อมประสานขอความร่วมมือกับกรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณจัดเก็บให้ได้กว่า 1,000 ตัน/วัน เพื่อให้แล้วเสร็จประมาณก่อนกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผักตบชวาอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง และจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนฤดูน้ำหลากอย่างแน่นอน

No Comments

    Leave a Reply