LIFE STYLE PR NEWS

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก Sharecare และ Forbes Travel Guide

19/01/2021

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ มีความภูมิใจที่เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย ทีได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยระดับโลก จาก Sharecare Health Security VERIFIED® with Forbes Travel Guide โดยที่โรงแรมมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และ สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสุขอนามัยที่ครบครันและครอบคลุม ซึ่งช่วยยกระดับความมั่นใจให้กับแขก หรือ ผู้ที่สนใจจะสำรองห้องพักได้

การรับรองมาตรฐานดังกล่าว มาพร้อมกับเครื่องหมายการันตี “Sharecare VERIFIED® with Forbes Travel Guide” เพื่อยืนยันว่า โรงแรมผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยง และผลกระทบของ COVID-19 หรือปัจจัยด้านสุขอนามัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

“Forbes Travel Guide” ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกที่การันตีและจัดระดับดาวของโรงแรมด้วยมาตรฐานที่กำหนด และ “Sharecare” ผู้นำด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานตรวจสอบ และมีข้อกำหนดทางด้านสุขอนามัยต่างๆ กว่า 360 ข้อ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและขั้นตอนทำความสะอาด, การระบายอากาศที่ดี, การเว้นระยะห่างทางสังคม, ประสบการณ์การเข้าพักของแขก รวมไปถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่พนักงานโรงแรมปฏิบัติต่อแขก เป็นต้น

ฟิลิป โบเยน ประธานบริหารของ Forbes Travel Guide กล่าวว่า “การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้เกิดความชัดเจนว่า ทางโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ ต้องเพิ่มความมั่นใจของแขกผู้เข้าพัก โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยมาเป็นอันดับแรก” การที่ได้รับการรับรองดังกล่าว โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยตามหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลกดังกล่าว

No Comments

    Leave a Reply