Daily Archives

06/01/2021

News

ชป.เร่งระบายน้ำรับมือฝนตกหนักภาคใต้ตอนล่าง หลังอุตุฯเตือนฝนตกหนักอีกระลอก

06/01/2021

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงา […]…