Daily Archives

06/01/2021

News

ชป.เร่งระบายน้ำรับมือฝนตกหนักภาคใต้ตอนล่าง หลังอุตุฯเตือนฝนตกหนักอีกระลอก

06/01/2021

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่งถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคใต้ตอนล่าง รับมือฝนตกหนักอีกระลอก หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม 2564 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนล่างของภาค ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส…