Daily Archives

29/01/2021

News

ชป.เดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จ.สุรินทร์ /บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

29/01/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเร่งรัด […]…