Daily Archives

22/01/2021

News

ชป.ส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านม่อนฤาษี ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

22/01/2021

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือเกษต […]…