Daily Archives

28/01/2021

News

กรมหม่อนไหมชูคุณภาพความปลอดภัย “ถั่งเช่าไหมไทย” ยืนหนึ่ง พร้อมเร่งถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่เกษตรกรสร้างรายได้ช่วงโควิด-19

28/01/2021

กรมหม่อนไหมสบช่องกระแส “ถั่งเช่า” ตลาดบูม เร่งดันผลงานวิจัย “ถั่งเช่าไหมไทย” ที่ผลิตจากดักแด้ไหมไทยถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ช่วงวิกฤติโควิด-19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นการันตีคุณภาพและความ […]…