News

ชป. จัดตั้งศูนย์บริหารอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล รับมือพายุ “โนอึล”

18/09/2020

กรมชลประทาน เปิดศูนย์อุทภัยลุ่มน้ำชี-มูล ส่วนกลางและส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “โนอึล” ที่จะขึ้นฝั่งในวันที่ 18- 19 ก.ย. 2563 ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุ่มน้ำชี-มูล ได้รับผลกระทบ นั้น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลาก พร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานที่อยู่ในความดูแล พร้อมบริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม และให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำหลักอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ได้ทันที


นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์บริหารอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ส่วนกลาง (SWOC) และศูนย์บริหารอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ส่วนหน้า(จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อร่วมกันการบริหารจัดการน้ำให้ตรงจุดและรวดเร็ว รวบรวมสถานกาณ์น้ำ คาดการณ์ระดับน้ำรายชั่วโมง รวมทั้งติดตามตรวจสอบ การติดตั้งเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ ในการช่วยเหลือให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภัยสูงสุด
กรมชลประทาน ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่น “โนอึล” จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมชลประทานพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1460 ตลอด 24 ชม.

 

No Comments

    Leave a Reply