News

ชป.สั่งลุยส่งน้ำช่วยประปาโคราช มั่นใจมีน้ำพอใช้ตลอดแล้งนี้

17/04/2020

แล้งนี้ต้องรอด กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาน้ำสนับสนุนการผลิตประปาในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หลังพบว่าปริมาณน้ำต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบผลิตประปาหลายแห่ง นั้น ที่อำเภอโชคชัย กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้กำหนดแผนการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ โดยในพื้นที่ตำบลท่าอ่าง สามารถส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแซะผ่านทางคลองส่งน้ำ 72 L-RMC ลำแชะ ไปยังสระเก็บน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาได้โดยตรง ในส่วนของตำบลท่าจะหลุ่ง จะต้องทำการสูบน้ำจากลำน้ำมูลไปเติมยังสระเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาบริเวณหน้าฝายบ้านตูม พร้อมหาแนวทางผันน้ำจากแหล่งน้ำอื่นเข้าไปเสริม คาดว่าจะเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กล่าวว่า ปัจจุบัน(16 เม.ย. 63) น้ำในสระเก็บน้ำบริเวณหน้าฝายบ้านตูม มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาได้อีกประมาณ 1 เดือน ส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำมูลก็มีปริมาณไม่มากนัก ประกอบกับสระเก็บน้ำดังกล่าวอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแชะ เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตร ทำให้การส่งน้ำไปถึงค่อนข้างลำบาก อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือราษฎรบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการผลิตน้ำประปา

ทั้งนี้ แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งและโรคระบาด กรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงเร่งการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเดินหน้าวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply