News

ชป.สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดน้ำกินน้ำใช้

16/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าส่งเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนและมาตรการในการใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังติดตามพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ อาทิ ที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง บริเวณคลองหนองกราว ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนาปี นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบ 1 เครื่อง บริเวณ ทรบ.คลองหนองหลวง ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณ ทรบ.คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม (YN.1) หมู่ 7 บ้านหนองแขม ตำบลหนองแขม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

 

ส่วนที่จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง ที่ หมู่ 9 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และที่จังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง ที่หมู่ 10 ต.โพธิ์งาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และหมู่ 1 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค

ด้านจังหวัดพัทลุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภค ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน โดยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ขนาด 6,000 ลิตร วันละ 2 เที่ยว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอแก่เกษตรกร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply